Visi dan Misi Sekolah

VISI SEKOLAH

"Sekolah Kebangsaan Gas , Sandakan akan cemerlang menjelang tahun 2011"MISI SEKOLAH

 1. Cemerlang dalam pengurusan kurikulum.
 2. Cemerlang dalam pengurusan Hal ehwal murid.
 3. Cemerlang dalam pengurusan ko kurikulum.
 4. Cemerlang dalam pengurusan pentadbiran sekolah.
 5. Cemerlang dalam pengurusan kewangan sekolah.
 6. Cemerlang dalam pengurusan PIBG sekolah.
 7. Cemerlang dalam perhubungan masyarakat setempat.PIAGAM SEKOLAH
"Kami akan menyampaikan ilmu dengan penuh tanggungjawab dalam semua aspek berdasarkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk menjayakan Wawasan Pendidikan Negara"MOTO SEKOLAH
"BERILMU, BERDISIPLIN DAN BERBAKTI"


PIAGAM SEKOLAH
"BERUSAHA UNTUK MEMAJUKAN DIRI DALAM SEGALA ASPEK BAGI MENCAPAI KECEMERLANGAN HIDUP DUNIA DAN AKHIRAT"


OBJEKTIF
 1. Meningkatkan dan memperkembangkan penguasaan ilmu murid.
 2. Mewujudkan murid yang berpotensi dalam bidang kurikulum dan ko-kurikulum.
 3. Memastikan pembelajaran yang maksimum dapat dicapai oleh murid.
 4. Menekankan konsep pembelajaran berdasarkan kebolehan dan keupayaan murid.
 5. Memantapkan perkembangan kemahiran, berketerampilan dan mencapai tahap paling maksimum pada kualiti target ke arah tiada kecacatan “Zero Deffect”.
 6. Membantu menyelesaikan masalah utama dalam meningkatkan prestasi dan mempertingkatkan daya usaha dikalangan murid-murid.
 7. Mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian dan berusaha meningkatkan keceriaan, kebersihan, dan keselamatan sekolah.
 8. Meningkatkan kecemerlangan prestasi sekolah dari masa kesemasa tanpa mengenal erti jemu.
 9. Melahirkan pelajar aktif dalam bidang yang diminati dan berkebolehan dalam apa jua yang diceburinya.
 10. Memupuk budaya tolong menolong dan menyuburkan semangat setiakawan dalam mewujudkan organisasi yang cemerlang, gemilang, terbilang dalam memartabatkan profesion keguruan dimata masyarakat.

MATLAMAT SEKOLAH

KURIKULUM
Meningkatkan kecemerlangan prestasi PKSR dan UPSR

HAL EHWAL MURID
Mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian dan berusaha meningkatkan keceriaan, kebersihan, dan keselamatan sekolah

KO KURIKULUM
Melahirkan pelajar aktif dalam bidang yang diminati dan berpotensi dalam sukan bagi mewakili sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.

PENTADBIRAN
Menyuburkan semangat kekitaan, kesetiakawanan dan kejawatan dikalangan warga sekolah.